O nama

O nama

Power Computers d.o.o.

Sjedište: Zagrebačka 87, 40000 Čakovec

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Varaždinu
Račun u Zagrebačkoj banci d.d.
IBAN: HR3623600001500136538
Iznos temeljnoga kapitala društva: 620.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Član uprave: Emil Bogdan
Matični broj: 02179415
OIB: 74119470951

Pred Vama je najveći outlet elektroničke opreme u Hrvatskoj u kojem se prodaje roba neprodanih zaliha.